Artritt

L20

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese:          

Aktuelt: Sterke smerter el. funksjonstap?

Funn: Hevelse el. feilstilling?

Obs!: Behov for tolk? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese:          

Aktuelt: Sterke smerter el. funksjonstap?

Funn: Hevelse el. feilstilling?

Obs!: Behov for tolk? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • sterke smerter
  • feilstilling
  • funksjonstap
  • betydelig hevelse
Øyeblikkelig hjelp ved:
  • mistanke om bakteriell artritt
  • påvirket allmenntilstand

Søk i NEL for "Artritt"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Artritt (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • sterke smerter
  • feilstilling
  • funksjonstap
  • betydelig hevelse

Øyeblikkelig hjelp ved mistanke om bakteriell artritt og påvirket allmenntilstand.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen