Divertikulose med komplikasjon

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. Er diagnosen stilt tidl.? Tidl. hospitalisert for komplikasjoner?

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer med behandlingsforsøk. Konsekvenser.

Funn: AT? Abdominalstatus? Tegn på divertikulitt?

Suppl. us: Hb, SR, CRP, hvite, ev. blod i avføringen Ev. RTG -funn, CT, ultralyd?

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet. Er diagnosen stilt tidl.? Tidl. hospitalisert for komplikasjoner?

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symptomer med behandlingsforsøk. Konsekvenser.

Funn: AT? Abdominalstatus? Tegn på divertikulitt?

Suppl. us: Hb, SR, CRP, hvite, ev. blod i avføringen Ev. RTG -funn, CT, ultralyd?

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • antall og alvorlighet av gjennomgåtte infeksjonsepisoder
 • alvorlighet av blødningsproblem
 • grad av strikturering
 • komorbiditet
 • indikasjon for kirurgi som kan gjennomføres uten at komorbiditet forverres
Øyeblikkelig hjelp ved perforasjon og/eller alvorlig blødning.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Divertikulose med komplikasjon (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Residiverende infeksjoner, blødning, strictur.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • antall og alvorlighet av gjennomgåtte infeksjonsepisoder
 • alvorlighet av blødningsproblem
 • grad av strikturering
 • komorbiditet
 • indikasjon for kirurgi som kan gjennomføres uten at komorbiditet forverres

Øyeblikkelig hjelp ved perforasjon og/eller alvorlig blødning.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Divertikkelsykdom uten betennelse (D92 Divertikkelsykdom i tarm)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved divertikkelsykdom uten inflammasjon eller komplikasjoner, men alle tilstander må behandles individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen