Nevromuskulær sequele

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Psykososiale forhold. Livsfase.

Anamnese: Komorbiditet

Aktuelt: Symptomer. Atferdferdsendring? Funksjonsnivå. Smerter? Ernæringsvansker?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Psykososiale forhold. Livsfase.

Anamnese: Komorbiditet

Aktuelt: Symptomer. Atferdferdsendring? Funksjonsnivå. Smerter? Ernæringsvansker?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder eller livsfase
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutvikling og grad av funksjonsfall
 • smerter
 • psykososiale forhold
 • spise/ernæringsvansker
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet

Søk i NEL for "Nevromuskulær sequele"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, miljøtiltak, veiledning og oppfølging av forventede endringer ut fra kjent diagnose.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutvikling og grad av funksjonsfall
 • smerter
 • psykososiale forhold
 • spise/ernæringsvansker
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, miljøtiltak, veiledning og oppfølging av forventede endringer ut fra kjent diagnose.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutvikling og grad av funksjonsfall
 • smerter
 • psykososiale forhold
 • spise-/ernæringsvansker
 • motoriske funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.