Vesicoureteral reflux

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut og varighet av symptomer. UVI? Konsekvenser?

Funn: AT? Generell organstatus. BT.

Suppl. us: Hb, SR, CRP, krea. U-stix Ev. bakt.us, procalcitonin, nyrescintigrafi el. miksjonscystoureterografi?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut og varighet av symptomer. UVI? Konsekvenser?

Funn: AT? Generell organstatus. BT.

Suppl. us: Hb, SR, CRP, krea. U-stix Ev. bakt.us, procalcitonin, nyrescintigrafi el. miksjonscystoureterografi?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • familieanamnese
 • infeksjonsfrekvens
 • redusert nyrefunksjon og nyresykdom
 • hypertensjon
 • alder
 • ledsagende sykdommer
Kirurgi er sjelden aktuell behandling for vesicoureteral reflux og gis ikke høy prioritet.

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Vesicoureteral reflux mer enn grad II (veiledende frist 16 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ved vesicoureteral reflux grad I til II uten residiverende infeksjoner er utredning for kirurgi ikke nødvendig.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • familieanamnese
 • infeksjonsfrekvens
 • redusert nyrefunksjon og nyresykdom
 • hypertensjon
 • alder
 • ledsagende sykdommer

Kirurgi er sjelden aktuell behandling for vesicoureteral reflux og gis ikke høy prioritet.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen