Betennelsestilstander i kjevene

(D82)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Livskvalitet. Varighet. Klinisk bilde og symptomer

Suppl. us: B-diag. Laboratoriefunn.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Livskvalitet. Varighet. Klinisk bilde og symptomer

Suppl. us: B-diag. Laboratoriefunn.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • klinisk bilde og symptomer
 • varighet
 • bildediagnostikk
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • alder
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet

Søk i NEL for "Betennelsestilstander i kjevene"

Symptomer

Tilstander

Pasientinformasjon

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Betennelsestilstander i kjeven (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • varighet
 • bildediagnostikk
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • alder
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

 Sykemelding- generell del