Genital descens

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komordiditet. Behandlingsforsøk? Tidl. Underlivssykdom?

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symtomer. Spiral?

Funn: Høyde, vekt og BMI. GU - avvik? Tegn til underlivsinfeksjon el. malignitet?

Suppl. us: Ev. ultralyd, CT?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv?

Anamnese: Komordiditet. Behandlingsforsøk? Tidl. Underlivssykdom?

Aktuelt: Debut, utvikling og beskr. av symtomer. Spiral?

Funn: Høyde, vekt og BMI. GU - avvik? Tegn til underlivsinfeksjon el. malignitet?

Suppl. us: Ev. ultralyd, CT?

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av funksjonsnedsettelse grunnet tilstanden
  • grad av descens og symptomer
  • generell helsetilstand
  • andre symptomer som for eksempel urinretensjon eller trykksår

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Genital descens (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av funksjonsnedsettelse grunnet tilstanden
  • grad av descens og symptomer
  • generell helsetilstand
  • andre symptomer som for eksempel urinretensjon eller trykksår

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen