Nevromuskulær sykdom

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Lav alder. Kjent arv.

Aktuelt: Progresjon av symptomer?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Lav alder. Kjent arv.

Aktuelt: Progresjon av symptomer?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • progresjon av symptomer
  • kjent arv
  • lav alder (under 1 år)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 27.01.2021

Nevromuskulær sykdom (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • progresjon av symptomer
  • kjent arv
  • lav alder (under 1 år)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen