Thoraxapertur syndrom

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Livskvalitet. Varighet av symptomer. Avklemming av blodårene.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Livskvalitet. Varighet av symptomer. Avklemming av blodårene.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
  • varighet av symptomer
  • avklemming av blodårene som kan medføre en mer alvorlig tilstand i form av enten dyp venetrombose eller iskemi i armen (hos opptil 10 % av pasientene)

Søk i NEL for "Thoraxapertur"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

Thoraxapertur syndrom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Foreligger nevrogen og vasculær type, herav siste som venøs eller arteriell variant.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
  • varighet av symptomer
  • avklemming av blodårene som kan medføre en mer alvorlig tilstand i form av enten dyp venetrombose eller iskemi i armen (hos opptil 10 % av pasientene)

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 09.12.2021

 Sykemelding- generell del